U

Home » Advenica tecknar ramavtal med österrikiska försvarsmakten

Advenica tecknar ramavtal med österrikiska försvarsmakten

Advenica, ett ledande svenskt cybersäkerhetsföretag, har signerat ett tioårigt ramavtal med österrikiska försvarsmakten för att leverera de allra senaste cybersäkerhetslösningarna, inklusive både SecuriVPN och SecuriCDS.

I över mer än 20 års tid har Advenica levererat lösningar till myndigheter och försvarsorganisationer. Detta nya avtal möjliggör för Advenica att leverera sina unika krypteringslösningar jämsides med lösningar för Cross Domain Security under de kommande 10 åren, som är avtalets giltighetstid. Lösningarna är tillämpbara för permanenta installationer såväl som för mer temporära situationer, såsom i krissituationer.

”Vi är glada att annonsera detta signerade avtal med försvarsmakten i Österrike.”

Johan Eliasson, Regional Manager, Central Europe, Advenica AB

För mer information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.