1 oktober – 31 december 2018

 •  Omsättningen uppgick till 12,4 (33,1) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,1 (0,9) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -15,5 (0,7) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,4 (18,3) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -0,98 (0,05) och efter utspädning till -0,98 (0,05) SEK.

1 januari – 31 december 2018

 •  Omsättningen uppgick till 59,3 (62,4) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -48,6 (-33,5) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -48,0 (-26,8) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-9,1) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -3,04 (-1,85) och efter utspädning till -3,04 (-1,85) SEK.

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Advenica erhöll en order från en svensk myndighet på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans under fjärde kvartalet 2018. (oktober 2018)
 • Extra bolagsstämma 3 januari 2019 godkände styrelsens beslut om företrädesemission av aktier. (januari 2019)
 • Einar Lindquist lämnade som VD och koncernchef för Advenica. Marie Bengtsson, Bolagets CFO, innehar rollen som tillförordnad VD. (januari 2019)
 • Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 90,8 procent. Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3 procent av företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande 6,2 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Därmed tillfördes under januari 2019 Bolaget 25,9 MSEK före emissionskostnader. (januari 2019)
 • Advenica erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 35 MSEK. Leverans löpande under 2019 och början av 2020. (februari 2019)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.45. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se