U

Home » Tf VD Marie Bengtsson blir VD för Advenica

Tf VD Marie Bengtsson blir VD för Advenica

Marie Bengtsson har varit verksam som CFO på Advenica sedan januari 2015 och tillträdde som tillförordnad VD i januari 2019. Marie har framgångsrikt och med stort engagemang lett utvecklingen av bolaget under året.

Marie Bengtsson har gedigen och lång erfarenhet från ledande befattningar såsom CFO för Fitness24Seven, ekonomichef för SIA Home Fashion samt ekonomi- och HR-ansvarig på Thomsson Multimedia Scandinavia.

Marie har under året tillsammans med sitt team utvecklat bolaget på ett mycket positivt sätt. Advenica har fått sin första genombrottsaffär inom kritisk infrastruktur i Sverige, erhållit flera stora ordrar i Finland och en prestigefylld affär i Österrike samt befäst sin starka relation med det svenska försvaret. Styrelsen är övertygad om att Marie har de kvalifikationer som krävs för att skapa tillväxt och god ekonomisk utveckling för Advenica.” Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica

Jag är stolt över förtroendet som Advenicas styrelse har gett mig och ser fram emot att fortsatt driva utvecklingen av Advenica som bolag, vår marknadsposition och våra världsledande produkter.” Marie Bengtsson, VD Advenica

 
Marie Bengtsson tillträder tjänsten som VD den 20 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, styrelseordförande Advenica AB, +46 (0)70 940 90 01

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 09.10.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.