U

Start » Svensk myndighet nyttjar option, värd 13,7 MSEK, från tidigare avtal med Advenica

Svensk myndighet nyttjar option, värd 13,7 MSEK, från tidigare avtal med Advenica

Advenica har erhållit en order gällande en option på fortsatt nyutveckling av kryptoprodukter – en option som har lösts ut av den svenska myndighet som lade originalordern. Denna originalorder kom den 28 juni 2021 och mer information finns i pressmeddelandet från Advenica från denna dag.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndigheters krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. De är dessutom godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.
 

En option gällande nyutveckling av kryptoprodukter har nu lösts ut av en svensk myndighet, samma myndighet som lade originalordern i juni (se Advenicas pressmeddelande från 28/6 2021). Arbetet med den nya order som optionen innebär, kommer att påbörjas omgående och kommer att levereras under sista kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

"Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Våra produkter bidrar därmed till ett säkrare samhälle och en säkrare värld" säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl 13.45.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.