U

Home » Strategisk order från Trafikverket på SecuriCDS ZoneGuard

Strategisk order från Trafikverket på SecuriCDS ZoneGuard

Advenica har mottagit en betydelsefull, mindre order från den svenska statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket.

Trafikverket ämnar att utvärdera Advenicas Cross Domain Solutions-produkt SecuriCDS ZoneGuard i ett av sina infrastrukturprojekt. Detta är en viktig order för Advenica för att påvisa fördelarna med våra lösningar i syfte att adressera informationssäkerhetsutmaningarna i samband med den pågående digitaliseringen inom kritisk infrastruktur. 

”Vi ser detta som en oerhört viktig milstolpe för vår nyaste produktfamilj, Cross Domain Solutions, och speciellt för SecuriCDS ZoneGuard. Vi ser med tillförsikt framemot att tillmötesgå Trafikverkets krav och vi kommer att göra vårt yttersta för att de som kund ska bli nöjda med oss som leverantör och med funktionaliteten i våra lösningar.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.