U

Start » Stefan Egerstad avgår som CFO för Advenica

Stefan Egerstad avgår som CFO för Advenica

Advenicas CFO Stefan Egerstad lämnar bolaget per den 30:e november.

Advenicas CFO Stefan Egerstad lämnar bolaget per den 30:e november. Sven Gruvstad, styrelsemedlem och tidigare CFO i bolaget är från idag tillförordnad CFO.

Säljprocessen efter en efterträdare har påbörjats.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.