U

Home » Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i Advenica AB:s (”Advenica”) BTA (betald tecknad aktie) är den 22 februari 2019 och de nya aktierna är beräknade att bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 28 februari 2019. Rådgivare: Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med nyemissionen. För …

Sista dag för handel i Advenica AB:s (”Advenica”) BTA (betald tecknad aktie) är den 22 februari 2019 och de nya aktierna är beräknade att bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 28 februari 2019.

Rådgivare: Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 11.15. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.