U

Home » Rune Bengtsson ny VP Sales för Advenicas Enterprise Solutions

Rune Bengtsson ny VP Sales för Advenicas Enterprise Solutions

Idag tillträder Rune Bengtsson som ny VP Sales för Advenicas Enterprise Solutions. Rune har mångårig erfarenhet från försäljning inom IT- och konsultbranschen.

Rune Bengtsson har tidigare arbetat som såväl säljchef som marknadschef på tillväxtbolag som Apptus Technologies AB, AddPro AB och senast som Regional Manager på Caperio AB. Rune Bengtsson blir säljchef för Advenicas expansionsområde Enterprise Solutions och kommer även att vara en del av Advenicas ledningsgrupp.

“Rune kommer att bidra med sitt nätverk och sin erfarenhet från IT och informationssäkerhetsbranschen vilket är en förutsättning för att lyckas inom Enterprise-området. Dessutom ger hans erfarenhet från att verka i tillväxtorganisationer ett viktigt tillskott till vår ledningsgrupp. Jag ser framemot att få in en ny kraft i bolaget för att säkerställa att vi når våra försäljningsmål.”, säger Einar Linquist, VD, Advenica AB.

Advenica har genomfört en omstrukturering för att bredda sitt erbjudande med lösningar som adresserar digitaliseringsbehoven hos myndigheter, organisationer och företag med höga säkerhetskrav, såsom företag inom kritisk infrastruktur och energisektorn.

”Det känns extremt spännande att få möjligheten att ta sig an denna utmaning. Advenica har alla förutsättningar för att expandera sitt erbjudande till fler kunder.”, säger Rune Bengtsson, VP Sales Enterprise Solutions, Advenica AB. “Styrelsens och ledningens mål stämmer väl överens med min uppfattning om vad som krävs för att lyckas på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Min analys av marknaden är att digitalisering, och därmed informationssäkerhet, är någonting som händer nu och driver kundernas behov för att de ska vara konkurrenskraftiga. Det ska bli väldigt givande att använda min erfarenhet i kombination med Advenicas erbjudande.”

Rune Bengtsson tillträder tjänsten som VP Sales, Enterprise Solutions den 29 mars 2016 och kommer att verka från huvudkontoret i Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.