U

Start » Rättelse: Advenica: Bokslutskommuniké 2020

Rättelse: Advenica: Bokslutskommuniké 2020

Tillväxt under ett annorlunda år

Rättelsen avser avsaknad av hänvisning till MAR, denna har nu lagts till längst ner i pressmeddelandet

 

1 oktober – 31 december 2020

 • Omsättningen uppgick till 37,1 (27,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 (-4,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 (-5,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,2 (-1,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före och efter utspädning till 0,14 (-0,24) SEK

 

1 januari – 31 december 2020

 • Omsättningen uppgick till 84,4 (75,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,6 (-24,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20,0 (-43,0) MSEK .
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 (-15,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,6 (-1,95) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

 

VD har ordet

 
Under ett högst annorlunda år lyckades Advenica skapa ytterligare tillväxt, drygt 10 procent mer jämfört med 2019. Fjärde kvartalet 2020 präglades av intensivt utvecklingsarbete, leveranser och ett förnyat ramavtal med en av bolagets större kunder. Omsättningen i kvartalet uppgick till 37,1 (27,7) MSEK och för helåret till 84,4 (75,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 (-4,1) MSEK och för helåret till -18,6 (-24,7).     

Kostnadsbilden speglade investeringarna i utvecklingsavdelningen för att säkra leveranser på affärer tagna under de senaste åren. Fram tills pandemins andra våg slöts flera betydande avtal, och försäljningen under 2020 ökade med cirka 12 procent jämfört med 2019. Under hösten 2020 begränsades emellertid återigen möjligheterna att vara på plats för att avsluta affärer, knyta nya kontakter och genomföra installationer.

Ändå kan vi när 2020 summeras konstatera att Advenica erhöll flera stora ordrar. Flera av dessa löper under längre tid. Tjänsteförsäljningen växte och motsvarade cirka 41 procent av det totala ordervärdet. Det är mycket glädjande att vi idag arbetar med fler parallella betalda utvecklingsprojekt och mer produktutveckling än någonsin. 

Allt distansarbete 2020 driver på medvetandet och säkerhetskulturen. Det finns idag insikt om att det inte går att vänta med att åtgärda bristerna i befintliga IT-system. Trafiken till Advenicas webbplats ökar ständigt, liksom våra följare på LinkedIn. En hög andel potentiella kunder söker nu direkt på vårt bolagsnamn och laddar ner material om cybersäkerhet och våra produkter. 

Marknadens tilltro till Advenicas potential bevisades av att nyemissionen med företrädesrätt blev kraftigt övertecknad med 319,1 procent, varav 97,7 procent med stöd av teckningsrätter.

En strategiskt viktig rekrytering gjordes efter periodens slut med Patrik Åkesson, som tillträder som ny Vice President R&D 1 mars 2021. Patrik kommer vara ansvarig för att utveckla bolagets befintliga system och processer, och blir därmed en viktig del i Advenicas utveckling framåt.

Advenica har mycket att göra – och än mer att åstadkomma. Processen tillsammans med kunder inför ett investeringsbeslut om cyber-säkerhet kan oftast inte göras hemifrån. Jag och mina medarbetare håller ut och vi ser fram emot att kunna träffa kunder på riktigt igen.

Malmö, den 18 februari 2021

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

F ör ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD och Koncernchef Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 12.30.

 

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.