U

Start » Partnerskap med innovativ norsk leverantör av molnbaserad säkerhetslösning

Partnerskap med innovativ norsk leverantör av molnbaserad säkerhetslösning

Advenica har etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med norska Databanken AS som levererar en säker molnbaserad lösning för att tillhandahålla informationssäkerhet till flera typer av kunder i Norge.

En initial beställning på fyra enheter av Advenicas högkapacitets-VPN SecuriConnect med tillhörande administrationssystem och nyckelhantering har gjorts. Den överenskomna affärsmodellen är baserad på OPEX-36 månader, vilken innebär att Advenica tillhandahåller produkter till en månadskostnad som kan anpassas efter Databankens behov allt eftersom fler kunder rekryteras.

Beställningen är en direkt konsekvens av en genombrottsorder där Databanken AS tecknat sitt första 3-års avtal med en statlig kund i Norge. Systemet från Advenica kommer att övergå i skarp drift i slutet av Q3 2015 som en del av Databankens lösningar för säkra informationstjänster riktade till den offentliga sektorn. Advenica har valts ut som exklusiv leverantör av säkerhetslösningar där företagets patenterade Three Domain Separation varit avgörande för valet av leverantör. Three Domain Separation innebär att Databanken kan garantera att även om de administrerar VPN-enheterna så har de inte tillgång till den informationen som utbyts mellan enheterna.

”Lösningen från Advenica utgör en vital komponent i den nya innovativa lösning som Databanken tagit fram för den publika sektorn i Norge. Utvecklingen av lösningen har skett med stöd från Innovation Norge och i nära samråd med det norska Datatilsynet.  Advenicas förmåga att med maximal flexibilitet leverera sina lösningar på ett sätt som snabbt låter oss skala upp framtida kunder är mycket uppskattat från Databankens sida.”, säger Tjeran Haugen, CEO, Databanken AS.

Ordern har föregåtts av en längre periods ingående pilottester där Advenicas VPN-lösning SecuriConnect har visat sig vara en mycket driftstabil och lättanvänd lösning för denna typ av tjänster. Möjligheten att enkelt övervaka och administrera centrala och utlokaliserade enheter har varit avgörande i valet, förutom det självklara behovet av hög kapacitet i informationsutbytet. Denna lösning från Advenica utgör en av de vitala komponenterna i Databankens lösning.

Vi ser detta som ett strategiskt genombrott att vi har fått möjlighet att samarbeta med Databanken. Att få leverera vårt säkra managerade VPN-system till detta kundsegment är en viktig milstolpe för vår fortsatta expansion. Databanken är en utmanade kund som har gjort ett gediget arbete i att välja leverantör och vi är väldigt nöjda med att valet föll på oss. Vårt VPN kommer att skydda informationsutbytet för mycket krävande kunder inom den norska publika sektorn. Vi ser fram emot en fortsatt expansion och samarbete efterhand som Databankens affär växer.”, säger Andreas Linde, VD, Advenica AB.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Databanken

Databanken skal dekke behovet i Norske kommuner/statlige virksomheter for IKT tjenester på en måte som gir det beste grunnlag for økt samhandling, sikkerhet, effektivitet, og besparelser i offentlig sektor. Databanken skal levere nasjonale felleskomponenter som gjør samtlige statlige, fylkeskommunale og kommunale nettverk i stand til å kommunisere på tvers av forvaltningsorganer, konsolidere kostbare lokale installasjoner, effektivisere IKT-drift og samhandle om utvikling i felles kompetansecluster.

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.