U

Home » Lyssna på intervjun med Advenicas VD från Västra Hamnen Corporate Finance

Lyssna på intervjun med Advenicas VD från Västra Hamnen Corporate Finance

Advenicas VD Marie Bengtsson deltog den 17 januari i en digital intervju med fondkommissionsbolaget Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö.

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser och erbjuder även tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys som ger ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. I ”Västra Hamnen Möter” träffar de regelbundet företagsledare och beslutsfattare för ett kort samtal kring något aktuellt i deras vardag.

Advenicas VD Marie Bengtsson deltog den 17 januari i en sådan digital intervju och berättade om Bolaget samt svarade på frågor. Inspelningen från detta event finns nu på vår hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Bengtsson, CEO & CFO

E-mail: ir@Advenica.com

Tfn: +46 40 60 80 400

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023 kl.15.50.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.