U

Start » Kommuniké från Advenicas extra bolagsstämma

Kommuniké från Advenicas extra bolagsstämma

Advenica AB (publ) höll den 10 december en extra bolagsstämma varvid det fattades följande beslut.

Advenicas styrelse ska bestå av fem ledamöter.

Eva Lotta Kraft valdes in som ny ledamot.

Information om Eva-Lotta Kraft: Född 1951. Civilingenjör och MBA. Tidigare regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef FOI. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och Xano AB.

Anna Söderblom valdes till styrelsens ordförande.

Informationen är sådan som Advenica AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2015.

Lund den 10 december 2015, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, Styrelseordförande i Advenica AB, anna.soderblom@hhs.se

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.