U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Lönsam tillväxt

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Lönsam tillväxt

1 januari – 31 mars 2023

Omsättningen uppgick till 45,9 (20,7) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,3 (-6,1) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till 7,5 (-6,2) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (4,9) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,17 (-0,17) och efter utspädning till 0,17 (-0,17) SEK

VD har ordet

Advenica startade året på ett lika bra sätt som föregående år slutade, med en starkt ökad omsättning och ett positivt resultat. Ett antal större ordrar inkom under kvartalet – även efter kvartalets utgång inkom en större order, värd 17,8 MSEK, med tillhörande ramavtal två år framåt. Omsättningen uppgick till 45,9 (20,7) MSEK, vilket är en stor förbättring jämfört med samma kvartal förra året. Ännu mer positivt är att rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,3 (-6,1) MSEK. Sammantaget visar detta på en betydlig förbättring av Bolagets affärer och att stora framsteg har skett det senaste året.

Ett viktigt kvartal i Advenicas historia

Under årets första kvartal hade Advenica två anledningar att fira. Bolaget fyllde 30 år, vilket uppmärksammades både internt samt med inbjudna gäster och talare på ett event. I början av året utökade Advenica sina lokaler med ytterligare ett våningsplan, med utrymme för fler arbetsplatser och ett Experience Center – allt för att möta våra kunders behov. Med dessa nya lokaler finns bättre möjligheter för Bolaget att växa och fortsätta rekrytera den kompetens som behövs.

Datadioder höjer nätverkssäkerheten

En positiv trend är att fler och fler myndigheter rekommenderar datadioder för högre nätverkssäkerhet. Under kvartalet fick Advenica en stor order på just datadioder från den finska Försvarsmakten, en order värd 6,8 MSEK. Ytterligare en order gällande produkter och tjänster, värd 2,6 MSEK, mottogs från en finsk kund inom den offentliga sektorn, vilket visar på ett fortsatt starkt förtroende för våra lösningar på den finska marknaden.

Forskningen leder oss mot framtidens lösningar För att skapa framtidens cybersäkerhets-lösningar är forskning en viktig del. I vår ambition att ständigt vidareutvecklas och ligga i absolut framkant vad gäller utvecklingsmetodik och verktyg inom produktutveckling, har Advenica blivit medlem i forskningsinstitutet Software Center. En annan viktig del är att delta i forskningsuppdrag tillsammans med kunder. Just ett sådant uppdrag fick Advenica under kvartalet av en svensk kund inom offentlig sektor, ett uppdrag värt 3 MSEK.

Organisationernas ansvar i totalförsvaret 

För att återuppbygga vårt totalförsvar behöver det civila försvaret stärkas avsevärt. En stor del i detta är att fler parter stärker sin informations-säkerhet. I januari fick jag möjlighet att besöka rikskonferensen Folk och Försvar för att representera näringslivet inom cybersäkerhet. Det är tydligt för många att situationen i Europa är allvarlig men fler samhällskritiska organisationer behöver inse att ansvaret ligger tungt på dem att stärka sin informations-säkerhet.

Rapporten finns att läsa här.

Malmö, den 26 april 2023

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl 12.30.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.