U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018: Ytterligare steg in i energibranschen och offentliga sektorn

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018: Ytterligare steg in i energibranschen och offentliga sektorn

1 januari – 31 mars 2018

 • Omsättning uppgick till 8,3 (18,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-4,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,6 (-3,6) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26,3 (-3,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,99 (-0,29) och efter utspädning till -0,99 (-0,29) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • Advenica erhöll en order från en kund inom den finska offentliga sektorn på produkter och service. Ordervärde cirka 1 MSEK. Leverans under första och andra kvartalet 2018. (januari 2018)
 • Advenica erhöll en order från en kund inom den finska offentliga sektorn på produkter. Ordervärde cirka 1,5 MSEK. Leverans under första kvartalet 2018. (januari 2018)
 • Advenica tecknade ett utökat avtal med en av sina befintliga kunder bland svenska myndigheter på tillbehör till redan installerad hårdvarukryptering. Ordervärde cirka 3 MSEK. Leverans första kvartalet 2018. (februari 2018)
 • Advenica fördjupade samarbetet med ett av Sveriges större energibolag och erhöll en order på produkter och tjänster. Ordervärde cirka 4 MSEK. Leverans första och andra kvartalet 2018. (mars 2018)
 • Advenica tecknade via partnern Athena Dynamics PTE Ltd ett ramavtal kring Cross Domain Solutions med ett asiatiskt energibolag. Första beställning 600 TSEK. Ordervärde totalt cirka 3,5 MSEK. Leverans första – tredje kvartalet, med tyngdpunkt andra och tredje kvartalet. (mars 2018)
 • Advenica rekryterade ny försäljningschef till fokusområdet National Security i Sverige. (april 2018)

VD har ordet 

Inledningen på året präglades av intensivt säljarbete, vilket resulterade i att Advenica tog ytterligare steg in i både energibranschen och den offentliga sektorn. Dock var volymerna i kvartalets affärer begränsade, vilket speglas i det finansiella utfallet. Omsättningen uppgick för första kvartalet 2018 till 8,3 (18,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -15,9 (-4,5) MSEK.

Ändå är det glädjande att Advenica återigen kunde välkomna nya kunder och visa hur väl Bolagets produkter fungerar i tuffa operationella miljöer.  

Årets första stora affärer

Intresset för Advenicas lösningar ökade påtagligt förra året och inledningen på 2018 visade inga tecken på avmattning. Det höga försäljningstrycket ledde till att Bolaget på nytt gjorde strategiskt viktiga affärer.

Advenicas position inom fokusområdet National Security var fortsatt stabilt med ett jämnt flöde av mindre beställningar från Försvarets materielverk (FMV). Bolaget fördjupade också samarbetet med en svensk myndighet genom en tilläggsorder gällande tillbehör till hårdvarukryptering till ett värde av cirka 3 MSEK med leverans första kvartalet. Dialogen med det österrikiska försvaret, som Advenica har ett ramavtal med sedan 2016, intensifierades under första kvartalet 2018.

Inom fokusområdet Enterprise Solutions fick Advenica framgång med nya affärer inom kritisk infrastruktur och offentlig sektor. I Finland, där Bolaget växte kraftigt under förra året, lade under första kvartalet två olika kunder från den offentliga sektorn ordrar på produkter och tjänster till värden motsvarande cirka 1 MSEK med leverans första och andra kvartalet respektive cirka 1,5 MSEK med leverans under första kvartalet.

Advenica genomförde före årsskiftet en första risk- och säkerhetsanalys åt ett av Sveriges större energibolag. Samarbetet ledde till en order under första kvartalet 2018 på produkter och tjänster till ett värde av cirka 4 MSEK med leverans under första och andra kvartalet. Advenica tecknade även ett ramavtal kring Cross Domain Solutions med ett av Asiens större energibolag via vår mångåriga partner i Singapore, Athena Dynamics. Ordervärdet uppgick till totalt cirka 3,5 MSEK med leverans första till tredje kvartalet 2018. Första beställningen på datadioder till ett värde av 600 TSEK levererades omgående för att ersätta föråldrade produkter på ett av energibolagets många kraftverk.

Viktig rekrytering

En ny försäljningschef har rekryterats till fokusområdet National Security i Sverige. Heléne Bittmann tillträder tjänsten i slutet av juni 2018. Heléne har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet och kommer närmast från Saab, där hon den senaste tiden verkat som Sales Director och Country Manager med fokus på delar av den europeiska marknaden. Heléne har tidigare även arbetat inom Saabs affärsområde Surveillance/Electronic Warfare Systems.

Lösningen på akuta behov

Inom kritisk infrastruktur satsar Advenica offensivt på att nå medelstora och stora producerande energibolag. Ska dessa verksamheter – och därmed hela samhället – stå emot dagens och framtidens cyberattacker måste strikt nätverkssegmentering tillämpas. Här har Bolaget unika lösningar som gör att nätverk kan isoleras samtidigt som informationen kan sammankopplas på ett säkert sätt.

Cyberhotet är reellt. Advenicas risk- och säkerhetsanalys är ett effektivt sätt att komma igång med det riskbaserade informationssäkerhetsarbetet och de förebyggande säkerhetsåtgärderna som kommande lagstiftning kräver. Det är bråttom. I augusti beräknas svensk lag vara ändrad för att möta NIS-direktivet och om mindre än ett år träder nya säkerhetsskyddslagen i kraft.  

Årets inledning bevisar att Advenica står sig väl i konkurrens med flera av världens största aktörer. 25 års erfarenhet väger tungt. Vi gör stor skillnad och vi får affärerna.

Malmö den 24 april 2018

Einar Lindquist,

VD och koncernchef, Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl.15.00.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.