U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Nära samarbeten skapar ett starkare Advenica

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Nära samarbeten skapar ett starkare Advenica

1 juli – 30 september 2023
Omsättningen uppgick till 26,3 (24,8) MSEK.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,8 (-3,1) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 (-3,1) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,7 (-6,0) MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,18 (-0,07) och efter utspädning till -0,18 (-0,07) SEK.

1 januari – 30 september 2023
Omsättningen uppgick till 103,1 (72,4) MSEK.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,7 (-10,3) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 (-10,5) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,3 (-5,4) MSEK.
Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,24) och efter utspädning till -0,19 (-0,24) SEK.

VD har ordet

Behovet av att stärka sin cybersäkerhet är fortsatt högt i svenska organisationer. Under året har Bolaget investerat i att öka antalet anställda med rätt kompetens för att fortsätta växa och för att kunna leverera framtida kundvärden.

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 26,3 (24,8) MSEK, vilket är en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till -6,8 (-3,1) MSEK. Fram till september 2023 uppnåddes en omsättning på 103,1 (72,4) MSEK, en ökning med drygt 40% jämfört med de första tre kvartalen 2022. Rörelseresultatet var för samma period -7,7 (-10,3) MSEK.

Kundnära samarbeten leder till långsiktig försäljning

Under kvartalet mottog Advenica en ny order från en svensk myndighet gällande produktutveckling av nya kryptoprodukter – ett avtal som är värt 7 MSEK. Denna typ av långsiktiga, kundnära projekt för utveckling av nationellt certifierade produkter är en viktig del i Advenicas verksamhet. I dessa projekt utvecklas nya produkter som sedan kan säljas under en lång tid framöver.

Advenica och NATO

Advenica fick under kvartalet även en order värd 2,2 MSEK från den finska staten gällande produkter och tjänster. Finland är forsatt en viktig marknad för Advenica, speciellt med tanke på landets medlemskap i NATO. Advenica är genom sina avtal med finska myndigheten en leverantör till NATO-land och vi ser att ett förväntat svenskt medlemskap stärker vår identitet som leverantör av produkter och tjänster till NATO-länder.

Samarbeten – viktig del i vägen framåt

Advenica har ingått ett strategiskt partnerskap inom geografisk informationshantering med MW Group och T-Kartor. Partnerskapet grundas i det akuta behovet av förbättrad datahantering för samhällskritiska organisationer och tillsammans skapar bolagen en helhetslösning som garanterar maximal effektivitet och säkerhet för totalförsvarssegmentet. Att bygga meningsfulla samarbeten med partners inom branschen är en viktig väg framåt för Advenica. Det möjliggör ett sätt att snabbare nå kunderna med rätt helhetslösning för specifika säkerhetsutmaningar.

Det är viktigare än någonsin att näringslivet tar sitt ansvar inom totalförsvaret och att företag samarbetar för att stärka Sveriges säkerhet. Tillsammans är vi starkare.

Rapporten finns att läsa r.

Malmö, den 25 oktober 2023

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 13.15.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.