U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023: Omvärldsläget stärker förutsättningarna

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023: Omvärldsläget stärker förutsättningarna

1 april – 30 juni 2023

Omsättningen uppgick till 30,9 (26,8) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,0 (-1,1) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-1,1) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (-4,3) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,18 (-0,03) och efter utspädning till -0,18 (-0,03) SEK.

1 januari – 30 juni 2023

Omsättningen uppgick till 76,6 (47,6) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,9 (-7,2) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 (-7,4) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,63 (0,6) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (-0,20) och efter utspädning till -0,01 (-0,20) SEK.

VD har ordet

Behovet av ett starkt totalförsvar i Sverige står fast. Under våren har vi på Advenica fortsatt arbetet med att öka medvetenheten om cyberhoten mot vårt samhälle. Att Sverige kommer att gå med i Nato är på sikt positivt för Advenica. Det kommer inte att ske någon större förändring på kort sikt eftersom processer och strukturer ska arbetas upp och sätta sig, men för oss som produktutvecklare kommer det på sikt vara möjligt att Nato-godkänna våra produkter.

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 30,9 (26,8) MSEK, vilket är en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,0 (-1,1) MSEK. För första halvåret 2023 uppnåddes en omsättning på 76,8 (47,6) MSEK, en ökning med drygt 60% jämfört med första halvåret 2022. Rörelseresultatet var för första halvåret -0,9 (-7,2) MSEK. Vi har medvetet investerat i att öka antalet anställda med rätt kompetens för att fortsätta växa och för att kunna leverera framtida kundvärden.

Näringslivets roll i totalförsvaret

I maj valdes jag in i styrelsen för bransch-organisationen SOFF (Säkerhets- och Försvarsföretagen). Genom denna nya roll får Advenica möjlighet att påverka och stärka branschen genom betydelsefulla samarbeten. Näringslivet har ett stort ansvar och även stora möjligheter att påverka arbetet med att stärka totalförsvaret – detta kommer att krävas om Sverige ska kunna ha ett starkt totalförsvar.

Svenska myndigheter väljer Advenica

Under årets andra kvartal inkom en större order från en svensk myndighet, värd 17,8 MSEK, med tillhörande ramavtal två år framåt. Att få ett fortsatt förtroende av våra kunder möjliggör att vi kan fortsätta att utveckla framtidens cybersäkerhets-produkter. Dessutom inkom en order värd 3,3 MSEK och en order värd 6 MSEK – även dessa från svenska myndigheter. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av cyber-säkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.

Synlighet skapar kunskap

Under våren har Advenica deltagit i ett antal mässor, både svenska och internationella. Att träffa andra aktörer inom branschen och närliggande sektorer ger oss nyttig kunskap och en större förståelse för behovet på marknaden. Utöver mässor har Advenica medverkat i flera olika branschmedier för att fortsätta sprida den viktiga kunskapen om dagens cyberhot och de lösningar som finns.

Kompetens är nyckeln framåt 

Forskning är en viktig del i arbetet med att ta fram framtidens cybersäkerhetslösningar. Vi leder nu ett forskningsprojekt för framtidens säkerhet tillsammans med ett flertal andra aktörer – ett projekt som ska skapa förutsättningar för nya produkter i framtiden.

Advenica är ett bolag som drivs av spetskompetens och därför är vi väldigt glada över att flera medarbetare i år har blivit doktorer inom sina respektive områden. Vi har under året ständigt fyllt på med ny kompetens och är nu närmre 100 medarbetare som tillsammans skapar förutsättningar för framtidens cybersäkerhet.

Rapporten finns att läsa här.

Malmö, den 20 juli 2023

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl.11.30.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.