U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022: Stabilitet banar väg för framgång

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022: Stabilitet banar väg för framgång

1 april – 30 juni 2022

Omsättningen uppgick till 26,8 (20,6) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,1 (-6,8) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 (-7,4) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (-7,2) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,20) och efter utspädning till -0,03 (-0,20) SEK.

1 januari – 30 juni 2022

Omsättningen uppgick till 47,6 (28,8) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,2 (-22,8) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 (-23,3) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 (-22,0) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,64) och efter utspädning till -0,20 (-0,64) SEK

VD har ordet

Under årets andra kvartal har Bolaget stått på en stabil grund och har dessutom fått flera stora ordrar. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 26,8 MSEK (20,6 MSEK), en ökning med 30% jämfört med andra kvartalet 2021. Rörelseresultatet i kvartalet var -1,0 MSEK (-6,8 MSEK), vilket är en fortsatt förbättring. För första halvåret 2022 uppnåddes en omsättning på 47,6 MSEK (28,8 MSEK) med ett rörelseresultat på -7,2 MSEK (-22,8 MSEK). Denna förbättring av både omsättning och resultat är en effekt av att Bolaget nu har en större och mer stabil orderstock.

Fokus på framtidens cybersäkerhet

Under kvartalet säkrade Bolaget en större order, värd 25 MSEK, på kryptoprodukter från en svensk myndighet. Dessutom togs en order värd 30 MSEK gällande tjänster för säkerställandet av fortsatt upprätthållande av kvalitet och hög assurans. Ordrar gällande nyutveckling bidrar till att vi kan fortsätta fokusera på vår utveckling av framtidens cybersäkerhetsprodukter.

Advenicas produkter bidrar till ett säkrare Europa

Bolaget har även vunnit ett antal större ordrar till dotterbolagen i Finland och Österrike. En statlig kund i Österrike lade en order värd 1,6 MSEK på produkter, en finsk kund inom offentlig sektor lade en order värd 4,5 MSEK på produkter och tjänster och Telia Cygate Oy lade en order värd 9,4 MSEK inom produktsegmentet Cross Domain Solutions. Behovet av stärkt cyberförsvar växer, inte bara i Sverige utan i hela Europa, och vi är stolta över att vara en viktig del i detta.

Företrädesemission skapar nya möjligheter

Under sommaren genomförde Bolaget en lyckad företrädesemission om ca 66 MSEK. Emissionen ger en förstärkt ägarbild för Advenica då bland annat Fjärde AP-fonden går in som en av ägarna. Med emissionen möjliggörs en mer expansiv marknadssatsning för att nå ut djupare och bredare samt till fler segment.

Ökat marknadsfokus

Bolaget har under kvartalet stärkt sälj-organisationen och utökat Bolagets partners. Säljorganisationen har utökats med både ny ledning och nya säljkrafter. Detta ger Bolaget möjlighet att öka tillväxten genom att nå ut bredare och till fler kundsegment.

Partnerskap är också en viktig del i Bolagets sälj-strategi för att nå ut till fler kundsegment. Bolaget har inlett ett samarbete med Axis Communications och har blivit antagen som en Technology Inte-gration Partner. Tillsammans presenterar Bolagen nu lösningar för säker kommunikation med övervakningskameror på högsta säkerhetsnivå.

Uppmärksamhet måste bli handling

Cybersäkerhet är ett ämne som uppmärksammas allt mer. Vi är glada att trots stor konkurrens kring kompetens inom området har Bolaget lyckats att attrahera kompetenta och drivna kollegor. Därmed kan Bolaget i snabbare takt förstärka organisationen med rätt kompetens.

Vi ser även att intresset i media ökar för både ämnet och Bolaget. Trots denna uppmärksamhet för cybersäkerhet är samhället långt ifrån där man borde vara. Det behövs inte bara uppmärksamhet för ämnet, det behövs åtgärder från de som hanterar kritisk information. Vårt budskap är att det finns produkter som gör att många fler, med rätt hjälp, kan stärka sin cybersäkerhet. Detta måste göras snarast. Cyberhotet väntar inte.

Rapporten finns att läsa här.

Malmö, den 24 augusti 2022

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 10.30.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.