U

Home » Business Security byter namn till Advenica

Business Security byter namn till Advenica

I dag byter Business Security namn till Advenica. Samtidigt breddar företaget sitt erbjudande inom cybersäkerhet med lösningar för sjukvård, myndigheter och kritisk infrastruktur.  Behovet av lösningar för cybersäkerhet ökar i takt med behovet av att utbyta digital information mellan såväl myndigheter som företag – kommunikation som måste vara säker. I princip samtliga typer av attacker ökar i omfattning, vilket …

I dag byter Business Security namn till Advenica. Samtidigt breddar företaget sitt erbjudande inom cybersäkerhet med lösningar för sjukvård, myndigheter och kritisk infrastruktur. 

Behovet av lösningar för cybersäkerhet ökar i takt med behovet av att utbyta digital information mellan såväl myndigheter som företag – kommunikation som måste vara säker. I princip samtliga typer av attacker ökar i omfattning[1], vilket gjort att kostnaderna för cyberbrottslighet har ökat med 30 procent bara det senaste året[2] . Såväl industrispionage som medvetna attacker i syfte att sabotera, är en del av vardagen för många organisationer. Samtidigt har medvetenheten om säkerhetsfrågor ökat, inte minst i ljuset av debatten kring framför allt NSA.

Advenica breddar därför sitt produkterbjudande från att ha fokuserat på militära tillämpningar, till att även tillhandahålla lösningar för myndigheter, organisationer och företag med höga krav på att skydda sin egen och sina kunders integritet.

– Vi har förpackat våra expertkunskaper och erfarenheter från den absolut högsta säkerhetsnivån och gör våra lösningar tillgängliga för betydligt fler kunder. Då behöver vi också ett namn som är unikt och som särskiljer oss på marknaden, säger Andreas Linde, VD för Advenica.

Advenica kommer även i fortsättningen att leverera lösningar för den absolut högsta nivån av säkerhet och företaget är en av endast 4 leverantörer i Europa som är godkända av EU–rådet för den högsta nivån av säkerhet inom EU. 

1 ENISA: Threat Landscape 2013
2 Ponemon: 2013 Cost of Cyber Crime Study: Global Report 

Kontaktinformation
Andreas Linde, VD, Advenica, andreas.linde@advenica.com 0708-38 66 71 

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Som ett oberoende, privatägt svenskt företag, utvecklar Advenica användarvänliga och ledande säkerhetsprodukter och lös- ningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker. Läs mer på: www.advenica.com 

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.