U

Start » Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner – order värd 3,5 MSEK

Affär med asiatiskt energibolag via Advenicas partner – order värd 3,5 MSEK

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har genom sin partner i Singapore, Athena Dynamics, skrivit ett ramavtal med ett av Asiens större energibolag. Första leveransen sker direkt.

Intresset för Advenicas produkter och tjänster för att höja kritisk infrastrukturs – och därmed hela samhällets – beredskap för cyberattacker ökar inte bara i Sverige utan även internationellt. På den asiatiska marknaden, där det byggs flera nya kraftverk, verkar Advenica sedan flera år genom IT-partnern Athena Dynamics.

Avtalet med energibolaget omfattar Cross Domain Solutions, segmenteringsprodukter som bevarar integriteten i IT-nätverken genom att garantera säker kommunikation. Första beställningen är på 0,6 MSEK med leverans under första kvartalet 2018. Ytterligare produkter levereras under andra och tredje kvartalet 2018. Ordervärdet uppgår till cirka 3,5 MSEK.

“Affären är ytterligare en framgång för Advenica inom vårt starka fokusområde kritisk infrastruktur. Hos energibolaget kommer Cross Domain Solutions att användas tillsammans med andra produkter för att värna skyddsvärd information och säkra produktionen”, säger Rune Bengtsson, VP Sales Advenica.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rune Bengtsson, VP Sales Advenica, +46 (0)70-219 77 18, rune.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.