U

Start » Advenicas SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana har godkänts till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET

Advenicas SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana har godkänts till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET

Advenicas nätverkskryptering från produktfamiljen SecuriVPN har godkänts av österrikiska försvarsmakten National Communication Security Authority (NCSA). Godkännandet gäller produkterna SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana som skyddar information på den högsta säkerhetsnivån.

I dagens samhälle har många myndigheter och försvarsorganisationer särskilda krav och behov för att säkerställa konfidentialitet, integritet och autenticitet för information som skickas via kommunikationsnätverk. Nätverkskrypteringen SecuriVPN möjliggör säkra överföringar av klassificerad information över öppna nätverk och skyddar samtidigt mot avlyssning, återspeglingsattacker och manipulation av information. SecuriVPN innehåller Advenicas patenterade teknologi Three Domain Separation som garanterar separation mellan känslig information och systemadministratören och eliminerar dataläckage vid administration för att bibehålla integriteten.

Advenicas moderna nätverkskryptering SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana har mottagit godkännande från österrikiska försvarsmakten, Abwehramt/NCSA, för skydd av information till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET.

“Efter en omfattande utvärdering har NCSA beslutat att godkänna SecuriVPN ISA och SecuriVPN Arana för skydd av information till och med säkerhetsnivån AUT GEHEIM/SECRET”, säger Österrikiska försvarsmakten, Abwehramt/NCSA

“Vi är mycket stolta över att nätverkskrypteringen SecuriVPN har godkänts av myndigheterna i Österrike för skydd av klassificerad information på högsta säkerhetsnivå. Godkännandet bekräftar och stärker Advenicas position som en ledande europeisk leverantör av innovativ cybersäkerhet”, säger Stefan Chevul, Product Manager, Advenica AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2016 kl.08:45.

About Abwehramt – Austrian Armed Forces Security Agency

The Armed Forces Security Agency (AFSA) is responsible for security within the Austrian Armed Forces. The AFSA identifes all threats to military security and implements appropiate countermeasures.

To ensure security of classified information as well as information security, information processed by any Austrian Armed Forces ICT-system is protected according to its classification level. Therefore the Security Accredidation Authority, the National Communication Security Authority and the Tempest Authority are implemented in the AFSA.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.