U

Start » Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike

Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike

Advenicas SecuriCDS datatdiod har nu godkänts av Bundesministerium fűr Landesverteidigung och därmed erhållit nationell säkerhetsackreditering i Österrike.

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, etablerade sig vid halvårsskiftet 2017 i Österrike för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder. Advenicas patenterade teknologi är godkänd på högsta säkerhetsnivå inom EU och bolaget har ett tioårigt ramavtal med den österrikiska försvarsmakten.

“Ackrediteringen är oerhört viktig då den ger oss möjligheter att erbjuda cybersäkerhetslösningar till kunder som kräver Top Secret nivå. Med denna ackreditering har vi ett intressant erbjudande för kunder inom kritisk infrastruktur i Österrike och andra europeiska länder” säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30 025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 08.45. 


Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.