U

Start » Advenica vinner förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation, värt 20 MSEK

Advenica vinner förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation, värt 20 MSEK

Advenica har säkrat en förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation. Det nya avtalet är värt 20 MSEK och gäller produktutveckling som ska ske under 2024.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig, vilket betyder att de möter de allra högsta säkerhetskraven.

Bolaget har nu säkrat en förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation. Det nya avtalet är värt 20 MSEK och gäller produktutveckling som ska ske under 2024.

“Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera lösningar till denna viktiga kund. Våra cybersäkerhetslösningar skyddar den mest skyddsvärda informationen i samhället och bidrar därmed till Sveriges säkerhet” säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl.14.05.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.