U

Start » Advenica växer i Europa – nytt kontrakt värt 12 MSEK från kund inom offentliga sektorn

Advenica växer i Europa – nytt kontrakt värt 12 MSEK från kund inom offentliga sektorn

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har vunnit en order på produkter och tjänster från en kund inom den offentliga sektorn i ett europeiskt land.

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtids-säkrade cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att bättre kunna tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder.Det nyligen undertecknade kontraktet består av en initial leverans där ordervärdet uppgår till 12 MSEK. Därutöver kommer Advenica att leverera produkter och tjänster under ett flertal år och värdet av dessa följdleveranser bedöms uppgå till minst det initiala ordervärdet. Kunden är en organisation inom den offentliga sektorn och affären har hanterats från det österrikiska kontoret. Leverans av första delen av kontraktet är planerad till att ske under 2020.

“Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. De har verksamheter som kräver högassuranslösningar för att skydda deras mest värdefulla information. Med framtidssäker teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden och vi märker en tydligt växande efterfrågan på våra produkter och på vår expertis” säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 10.10.

 

                        

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.