U

Start » Advenica tillsätter Mikael Puska som VD i Finland

Advenica tillsätter Mikael Puska som VD i Finland

I september i år expanderade cybersäkerhetsföretaget Advenica till Finland och öppnade nytt kontor i Helsingfors. Bolaget rekryterar nu Mikael Puska som VD för Advenica Oy. 

Mikael Puska har många års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och har tidigare även arbetat som officer i flera olika positioner inom försvarsmakten, bl.a. som CIO (Chief Information Officer) för National Defense University. Därefter har Mikael arbetat som utvecklingschef och KAM (Key Account Manager) för nSense som blev uppköpta av det finska cybersäkerhetsföretaget F-secure där Mikael även hade sin senaste anställning som avdelningschef. 

“Jag ser fram emot att påbörja mitt arbete som VD för Advenica Oy och etablera bolaget som en ledande aktör inom cybersäkerhet även i Finland”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy. 

Advenica har arbetat med olika aktörer på den finska marknaden sedan tidigt 2000-tal och styrelsen beslutade i september att etablera en egen organisation på den finska marknaden för att satsa på att fördjupa samarbetet med befintliga och nya partners. Mikael Puska tillträder tjänsten den 1 februari 2017.

“Vi är mycket glada över att kunna hälsa Mikael Puska välkommen till bolaget och vi är övertygade om att han kommer utföra ett utmärkt arbete på den finska marknaden med hans långa erfarenhet inom informationssäkerhet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda en ännu högre nivå och service på den finska marknaden för att öka sälj- och leveranskapaciteten”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl.08:45. 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.