U

Start » Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef

Advenica tillsätter Lars Nagy som utvecklingschef

Det Malmöbaserade cybersäkerhetsföretaget Advenica rekryterar Lars Nagy som ny utvecklingschef. Lars Nagy kommer vara ansvarig för att utveckla bolagets befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och ha en samordnande roll. Lars kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp. 

Lars Nagy kommer till Advenica från bolaget AB Ph Nederman & Co som är en ledande global aktör som utvecklar produkter och lösningar inom miljöteknik. Lars har varit teknisk chef på företagets huvudkontor i Helsingborg och arbetat med hela produktlivscykeln från produktutveckling till produktvård samt även varit ansvarig för inköpsfunktionen.

Lars har tidigare arbetat som chef för forskning och utveckling för MilDef AB och har därmed flera års erfarenhet av att utveckla datorer för militärt bruk. Han har ett stort intresse för ledarskap och drivit ett eget bolag inom ledarskapsutveckling och kvalitet för tekniska organisationer i Öresundsregionen.

“Advenica är ett av få bolag i Sverige som har den högsta säkerhetsklassningen och levererar cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur. Det är ett otroligt spännande företag, som jag ser fram emot att bli en del av”, säger Lars Nagy, Utvecklingschef, Advenica AB. 

Lars Nagy kommer tillträda tjänsten som ny utvecklingschef hos Advenica senast den 13 mars 2017. 

“Vi ser fram emot att få välkomna Lars Nagy till vårt team. Idag är Advenica den ledande aktören för att utveckla, tillverka och sälja avancerade cybersäkerhetslösningar och vi ska fortsätta leda utvecklingen inom säkra informationsutbyten för morgondagens IT-säkerhet”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl.08:45. 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.