U

Start » Advenica tecknar nytt ramavtal med svensk myndighet

Advenica tecknar nytt ramavtal med svensk myndighet

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har tecknat ett nytt ramavtal med en av sina befintliga kunder bland svenska myndigheter. Avtalet omfattar lösningar för hårdvarukryptering och avtalet löper på tre år med option på ytterligare två plus två år.

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom tex Försvarsmakten. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till.

Avtalet innebär att Advenica ska fortsatt stå för underhåll av signalskyddsmaterial och IT-säkerhetskomponenter. Under avtalets hela löptid kommer myndigheten att ropa av produkter och tjänster från Advenica, baserat på detta ramavtal.

“Vi är oerhört måna om att stärka de befintliga relationer vi har och är därför mycket glada att växa tillsammans med denna kund. Våra kryptolösningar ökar informationssäkerheten, bidrar till hållbara verksamheter och även till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 16.15.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.