U

Home » Advenica tar ännu en order på N3-godkänd datadiod

Advenica tar ännu en order på N3-godkänd datadiod

En svensk myndighet har lagt en order på Advenicas datadiod som är säkerhetsklassad upp till och med nivå HEMLIG/TOP SECRET. 

Advenicas datadioder godkändes i oktober 2016 av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3 vilket gjorde Advenicas datadioder till de enda som någonsin godkänts på denna nivå. Kunden, som är en svensk myndighet, har lagt en mindre order på under 500,000 SEK och beställningen kommer levereras under andra kvartalet 2017. 

“Detta är ännu en beställning på våra datadioder inom loppet av kort tid. Vi ser att godkännandet av datadioderna börjar få genomslag och denna affär är en bekräftelse på att våra lösningar lever upp till de absolut högsta kraven som finns på att säkerställa integriteten och konfidentialiteten i en lösning”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB. 

Advenicas datadioder är en robust, svensktillverkad lösning som säkerställer enkelriktad datatrafik vilket hindrar känslig information från att färdas i motsatt riktning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl.08.45. 

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.