U

Home » Advenica rekryterar Richard Mauritsson till ny IT-chef

Advenica rekryterar Richard Mauritsson till ny IT-chef

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har rekryterat Richard Mauritsson till uppdraget som Advenicas nya IT-chef. Richard kommer direkt från rollen som avdelningschef IT på Juridiska Fakulteten på Lunds Universitet.

Richard Mauritsson har en gedigen erfarenhet från att ha arbetat som avdelningschef IT på Juridiska Fakulteten på Lunds Universitet med fullt ansvar för strategi, personal, arbetsmiljö och budget.

”Rekryteringen är ett led i vår tillväxtambition och IT är ett synnerligen viktigt stöd i att nå våra mål. Jag är därför väldigt glad över att Richard vill ta på sig rollen som IT-chef och dessutom blir Richard en viktig kugge i ledningsgruppen.” säger Einar Lindquist, VD, Advenica.

Richard Mauritsson tillträder tjänsten som IT-chef den 1 augusti och kommer initialt att verka från Advenicas huvudkontor i Lund, och fr.o.m. den 1 november från Advenicas nya huvudkontor i Malmö. Advenicas ledningsgrupp utökas dessutom i form av att nytillträdde IT-chefen Richard Mauritsson kommer att ingå i ledningsgruppen.

”Anledningen till att jag går till Advenica är att företaget är inne i en otroligt spännande fas med en bra vision framåt. Att få vara en del av den visionen och att påverka det uppbyggnadsarbetet är alltid lockande. IT-säkerhet är ingenting som man kan bortse från idag. Med min erfarenhet av att ha hanterat känslig data på fakulteten under många år har jag god förståelse för det ansvar som ingår i Advenicas uppdrag som leverantör av lösningar för säkra informationsutbyten.” säger Richard Mauritsson, IT-chef, Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.