U

Start » Advenica publicerar årsredovisning för 2016

Advenica publicerar årsredovisning för 2016

Advenica har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.advenica.com. Advenicas årsstämma hålls tisdagen den 25 april 2017 kl.16.00 på Grand Hotel, Bantorget 1 i Lund.

Malmö, 2017-03-31

Denna information är sådan information som Advenica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 13.45.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.