U

Start » Advenica publicerar årsredovisning för 2015

Advenica publicerar årsredovisning för 2015

Advenica AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.advenica.com Advenicas årsstämma hålls måndagen den 25 april 2016. Lund, 2016-03-31

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Einar Lindquist, CEO, 46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com
Marie Bengtsson, CFO, +46 (0)703-86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.