U

Start » Advenica Oy har undertecknat samarbetsavtal med NATO’s NCI Agency

Advenica Oy har undertecknat samarbetsavtal med NATO’s NCI Agency

Advenica är en välkänd tillverkare av cross domain solutions och krypteringslösningar av världsklass. Advenica Oy, företagets finska dotterbolag, har nu tecknat ett samarbetsavtal med NATO’s kommunikations- och informationsbyrå (NCI Agency).

Avtalet innebär att Advenica Oy kan delta i NCI Agencys konkurrensutsatta upphandlingar. Utöver detta ger avtalet flera andra fördelar, såsom tillgång till en bredare marknad och ökad synlighet av företagets tjänster och produkter.

För mer information, vänligen kontakta
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 16.15.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.