U

Start » Advenica ny medlem i Swedish Standards Institute

Advenica ny medlem i Swedish Standards Institute

Advenica har anslutit sig till tekniska kommitteen TK 318, som är del av Swedish Standards Institute (SIS), för att hjälpa till i arbetet med standarder inom informationssäkerhetsområdet.

Kommitteens medlemmar hjälper till vid upprättandet av nya standarder och tekniska rapporter genom att granska, föreslå ändringar och uppdateringar på internationella standarder inom området informationssäkerhet. Den mest kända standarden idag inom området är ISO 27001 som täcker krav på att upprätta ett säkerhetsledningssystem i en organisation. Standardserien 27000 innehåller även ett antal andra standarder som täcker flertalet aspekter inom informationssäkerhet såsom riskhantering, cloud- och cybersäkerhet.

”I och med den snabba tekniska utvecklingen händer det mycket inom området informationssäkerhet. Även om det går snabbt så finns det best practices att dra lärdom av som kan omsättas i standarder och riktlinjer.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB. “Att ingå i denna tekniska kommittee ger Advenica en möjlighet att med vår långa erfarenhet bidra vid utvecklandet av standarder och det ger oss också möjlighet att bättre kunna stödja våra kunder i deras efterlevnad av såväl existerande som framtida standarder. Advenica menar att framtagning av användbara och praktiska standarder är en nödvändig grundbult för framtidens cybersäkerhet. Att vara en del av arbetet med att rama in hur vi kan göra samhället säkrare från ett informationsperspektiv är överlag en god strategi.”

Advenica är från och med den 7 oktober 2015 medlem i den tekniska kommitteen TK 318 inom Swedish Standards Institute (SIS).

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Swedish Standards Institute

SIS, Swedish Standards Institute projektleder experter från olika branscher som tillsammans vill utveckla standarder. Det kan till exempel handla om hur provtagning och analyser ska genomföras, vilka kompetenskrav som gäller för en viss yrkeskår eller definitioner av termer. Standarder kan fungera som verktyg vid exempelvis upphandling, export eller för att kvalitetsäkra och effektivisera sin verksamhet. www.sis.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.