U

Start » Advenica leder Vinnova-finansierat forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Advenica leder Vinnova-finansierat forskningsprojekt om framtidens säkerhet

Advenica leder tillsammans med Lunds Universitet, Beammwave, Ericsson, Saab och Syntronic ett nytt forskningsprojekt med stöd av Vinnova. Projektet heter ”Säkra system med komponenter från osäkra tillverkningskedjor”.

Hårdvara utvecklas i globalt distribuerade tillverkningskedjor med många aktörer. Mycket kan gå fel i dessa tillverkningskedjor, där funktionsfel kan introduceras oavsiktligt eller med skadligt uppsåt. Oavsiktliga funktionsfel kan komma från designfel eller tillverkningsbrister. Åldrande och processvariationer kan också orsaka funktionsfel efter en tid i drift. Uppsåtliga funktionsstörningar kan vara hårdvarutrojaner (HT), som är en skadlig och avsiktlig modifiering av hårdvaran. HT kan introduceras på olika ställen i tillverkningskedjan. Ett logikblock med HT kan exempelvis integreras i designflödet, eller introduceras efter tillverkning av systemet.

Forskningsprojektet har som syfte att analysera, förstå och utveckla metoder för säkerhet mot HT som kan angripa hårdvara vid olika tillfällen i globalt distribuerade tillverkningskedjor. Advenica är drivande i detta forskningsprojekt och får genom projektet möjligheten att vara med och aktivt bidra till kunskapsutvecklingen inom detta intressanta forskningsområde.

“Målet för Advenica med detta forskningsprojekt är att få en ökad kunskap inom utveckling av säkra system, vilket kan bidra till nya eller förbättrade produkter i framtiden” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, kontakta: Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 08.45.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.