U

Start » Advenica lanserar en tjänst för Data Diode Engine med stöd för MQTT

Advenica lanserar en tjänst för Data Diode Engine med stöd för MQTT

Advenica Data Diode Engine är en fristående mjukvara som möjliggör effektiv och säker dataöverföring genom datadioder. I kombination med applikationsspecifika tjänster möjliggör produkten nätverkssegmenteringslösningar för en mängd olika installationsmiljöer.

Den senaste versionen av Data Diode Engine, v1.1, innehåller en ny tjänst med stöd för MQTT, standarden för IoT-meddelanden.

Data Diode Engine MQTT-tjänsten möjliggör en säker förlängning av MQTT:s publicerings- och prenumerationsarkitektur över en datadiod. Tjänsten gör det möjligt för enheter som finns på ett kritiskt nätverk att publicera telemetridata för klientabonnenter på ett annat nätverk utan att exponera den kritiska nätverksmiljön.

Mer information om Advenica Data Diode Engine finns på vår hemsida och vår lanseringssida.

För mer information, vänligen kontakta
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2024 kl. 13.50.

 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.