U

Start » Advenica lanserar Data Diode Engine – en mjukvarulösning för säker dataöverföring

Advenica lanserar Data Diode Engine – en mjukvarulösning för säker dataöverföring

Advenica Data Diode Engine är en fristående mjukvara som möjliggör effektiv och säker dataöverföring genom Ethernet-baserade datadioder. I kombination med applikationsspecifika proxytjänster möjliggör produkten nätverkssegmenteringslösningar för en mängd olika installationsmiljöer.

Advenica Data Diode Engine möjliggör enkelriktade nätverkssegmenteringslösningar där applikationsspecifika tjänster används. Vanliga användningsfall är till exempel säker filöverföring, säker tidimport, säker dataextrahering och säker loggexport. Produkten kan köras på olika typer av hårdvara, oberoende av datadioden som tillhandahåller den fysiska nätverkssegmenteringen. Detta ger en flexibilitet i hur en lösning utformas, vad gäller funktion, skalbarhet och kostnadsstruktur.

Lanseringen av Data Diode Engine är starten på ett mjukvaruerbjudande inom Advenicas datadiodsportfölj. Planen är att denna portfölj ska fortsätta att expandera med ett växande bibliotek av proxytjänster och kompatibel hårdvara.

Mer information om Advenica Data Diode Engine finns på vår hemsida och vår lanseringssida.

“Detta är en viktig lansering för oss med en nyskapande produkt där vi utökar vårt erbjudande inom datadioder. Med hjälp av våra datadioder skyddas tillgångar hos aktörer bland annat inom kritisk infrastruktur och försvarsindustrin – och på så sätt bidrar vi till Sveriges säkerhet” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2023 kl 09.10.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.