U

Start » Advenica inleder samarbete med Synkzone för säkrare cloud-tjänster

Advenica inleder samarbete med Synkzone för säkrare cloud-tjänster

Synkzone hjälper företag, myndigheter och organisationer att skydda data. Tekniken är beprövad och bidrar dagligen till att skydda data mot såväl interna som externa hot och säkerställa överensstämmelse med regelverk och branschstandarder.

Advenica och Synkzone har nu inlett ett samarbete för att möjliggöra användningen av Advenicas datadioder integrerat med Synkzones cloud-tjänst för hög säkerhet. Samarbetet innebär att information antingen kan hämtas från en Synkzone-domän till ett högsäkerhetsnät skyddat av Advenicas datadiod, eller från ett skyddat nät via Advenicas datadioder till Synkzone. Med hjälp av Advenicas datadioder och mjukvaran ”Advenica Data Diode Engine” säkerställs en enkelriktad kommunikation till eller ifrån Synkzones säkra lagrings- och distributionstjänst.

─ Vi är mycket glada över att samarbeta med Advenica, ett företag som delar vår vision om att göra informationshantering tryggare och säkrare. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu mer kraftfulla lösningar för att skydda deras värdefulla data, säger Jaime Rico, säljchef för Synkzone.

─ Samarbetet med Synkzone är ett samarbete mellan två svenska bolag som bygger högassuranslösningar för svensk digital suveränitet. Tillsammans gör vi Sverige säkrare, säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.

För mer information, vänligen kontakta
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032, marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl. 14.00.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.