U

Start » Advenica inleder samarbete med Radar

Advenica inleder samarbete med Radar

Digitaliseringen inom bland annat energisektorn blir allt tydligare, vilket gör att Advenica tar ytterligare ett steg i att förstärka vår position inom segmentet för kritisk infrastruktur.

För att nå ut till viktiga intressenter inom detta området har Advenica inlett ett samarbete med RadarEco. Syftet är att via Radars nätverk och med hjälp av deras erfarenhet och kompetens skapa plattformar för att kommunicera och positionera Advenicas unika lösningar.

”Radar har ett erkänt högt anseende och engagemang inom de målgrupper och marknadsområden som Advenica riktar sig till. Vi ser därför stora möjligheter att nå ut till rätt mottagare för våra unika lösningar via deras väletablerade nätverk och väldigt goda referenser.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica.

”Området med informationssäkerhet och digitalisering måste tas på största allvar. Advenica, som en svensk leverantör av lösningar som tar utgångspunkt från just detta behov av att säkerställa integritet och informationsflöde, ser vi som en väldigt spännande partner. Informationssäkerhet är något som väldigt ofta omnämns inom vårt nätverk och kommer att tas upp på kommande Radar Summit.”, menar Hans Werner, CEO, Radar.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Radar

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Radar skapar möjlighet för leverantörer och köpare att styra med insikt baserad på fakta förstärkt med erfarenheter och best practice. Radar följer varje krona i ekosystemet och erbjuder en detaljnivå som ingen annan inom IT-branschen kan leverera lokalt. Radar Ecosystem Specialists, Radar Group International och Radar Advisory Services är satsningar inom IT sektorn och varumärken som tillhör bolaget.

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.