U

Start » Advenica inleder partnerskap med OPSWAT

Advenica inleder partnerskap med OPSWAT

Advenica och OPSWAT har inlett ett strategiskt samarbete gällande säkerhetslösningar. Samarbetet innebär en möjlighet att erbjuda kunderna en integrerad helhetslösning för säker filöverföring.

Att skydda sin information med hjälp av olika cybersäkerhetslösningar är något som alltfler företag och myndigheter inser vikten av. Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetlösningar.

För att kunna erbjuda kunderna fler helhetslösningar inleder nu bolaget ett samarbete med OPSWAT, ett globalt företag som erbjuder plattformen MetaDefender. Denna plattform är en avancerad antiviruslösning som tillsammans med Advenicas högassurans data dioder och File Security Screener säkerställer en kontrollerad filöverföring. Erbjudandet innebär att kunderna kan ha en enda kontaktyta för hela säkerhetslösningen, vilket uppskattas och ofta är ett krav från företag ur säkerhetssynpunkt.

“Partnerskapet med Advenica gör isolerade nätverk säkrare och enklare att använda”, säger Benny Czarny, grundare och koncernchef för OPSWAT. “Integrationen med Advenicas datadiod säkerställer ett enkelriktat dataflöde från OPSWAT Kiosk till OPSWAT Vault samtidigt som regenerering, skanning och skydd av informationen till och från det isolerade nätverket sker.”

“Vi är glada över samarbetet med OPSWAT som innebär att vi kombinerar våra produkter och tillhandahåller en integrerad och nyckelfärdig lösning inom säker filhantering och import. Kunder som har höga säkerhetskrav kan nu erbjudas en komplett och säker lösning” säger Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 08.45. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.