U

Home » Advenica inleder partnerskap med norska informationssäkerhetsföretaget Fence

Advenica inleder partnerskap med norska informationssäkerhetsföretaget Fence

Advenica och Fence har inlett ett strategiskt samarbete för den norska marknaden. Fence har redan etablerade och upparbetade kontakter inom flera av de marknadsområden som Advenica fokuserar på.

Den kompetens som Fence har inom informationssäkerhet kommer att ytterligare förstärka Advenicas befintliga erbjudande samt utveckla förmågan att leverera lösningar. Fence kommer även att bygga upp en kompetens kring tjänsteutveckling på Advenicas lösningar för att anpassa dem särskilt till den norska marknadens behov.

”Fence är ett väldigt spännande bolag som har långvarig och värdefull erfarenhet av våra målgruppers behov av starka cybersäkerhetslösningar. Vi ser stora möjligheter med detta samarbete och ser framemot framtida affärer tillsammans.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica.

”We have chosen to partner with Advenica cause of their expertise and long experience in the field of cybersecurity. Advenicas solutions represents the future of technical information security controls. This partnership will enable us to meet our customers’ strict information security requirements.”, säger Bjørn Ove Persgård, CEO, Fence.

När det gäller den norska marknaden har Advenica redan sedan tidigare partnern Bedriftssystemer AS, som tidigare har offentliggjorts. I och med partnerskapet med Fence förstärks Advenicas position på den norska marknaden ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Fence 

Fence represents the next generation security provider, satisfying our customers’ diverse needs of in-depth, information-level, perimeter and behavioral security.

By helping our customers adjust security levels to the correct level of functional security that really works, Fence ensures that functional, financial and governance targets are met at the same time as security is implemented. We deliver this through a mix of professional services and first-class security products.

-  Fence is a modern information security company with a holistic approach to tackling the challenges of security and privacy.
-  We guide our customers through the ever-changing threat landscape by providing first-class advice, solutions and services.
-  Fence has experience working with customers in high risk sectors, including some of Scandinavia’s largest corporations.

Fence is a privately owned Norwegian company with offices in Oslo. www.fencenordic.com 

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.