U

Start » Advenica inleder partnerskap med Dustin i Finland

Advenica inleder partnerskap med Dustin i Finland

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har inlett ett strategiskt samarbete med Dustin Finland Oy. Dustin är en av nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar.

Genom avtalet kommer Dustin kunna erbjuda Advenicas säkerhetsklassade produkter till sina kunder som har behov av avancerade IT-lösningar för att skydda sin information och garantera ett säkert informationsutbyte. 

Advenicas avtal med Dustin innebär ett breddat erbjudandet av produkter och tjänster av högsta kvalitet på den finska marknaden. Dustin kommer fungera som återförsäljare för Advenicas produkter i Finland och tillföra ett mervärde genom att utveckla applikationer och integrera lösningarna åt sina slutkunder. Dessutom åtar sig Dustin att lagra produkterna i sina säkra anläggningar. 

“Detta avtal är ytterligare ett steg i vår ambition att skapa en större kundbas för våra produkter i Finland. Dustin är ett bolag med stor och värdefull erfarenhet av Advenicas målgrupper och vi ser fram emot de stora möjligheter som detta samarbete kommer att innebära för marknaden i Finland”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com
Kari Vesterinen, Account Manager, Dustin Finland Oy, +358 (0)40 553 99 00, kari.vesterinen@dustin.fi

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl.08.45.

Om Dustin Group 
Dustin Group har drygt 900 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Dustin erbjuder idag cirka 200 000 produkter och har en effektiv distribution i hela Norden med fokus på att hitta de bästa produkterna och lösningarna för företag och offentlig sektor. Dustin Finland Oy är en del av Dustin Group och en leverantör av IT-produkter, tjänster och lösningar på den finska marknaden. Läs mer på www.dustin.fi

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.