U

Home » Advenica har valts ut av nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ramavtal för cybersäkerhetslösningar

Advenica har valts ut av nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ramavtal för cybersäkerhetslösningar

Advenica har valts ut av en nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ett ramavtal om upphandling av cybersäkerhetslösningar som ska vara på plats 2024 till 2028. Ramavtalet gör det möjligt för den statliga myndigheten att beställa cybersäkerhetsprodukter för ett maximalt värde av cirka 21 MEUR. “Vi är mycket stolta över att inleda förhandlingar om att …

Advenica har valts ut av en nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ett ramavtal om upphandling av cybersäkerhetslösningar som ska vara på plats 2024 till 2028. Ramavtalet gör det möjligt för den statliga myndigheten att beställa cybersäkerhetsprodukter för ett maximalt värde av cirka 21 MEUR.

“Vi är mycket stolta över att inleda förhandlingar om att vara en långsiktig leverantör av cybersäkerhetslösningar. Med sådana här avtal bidrar våra lösningar till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl 16.45.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.