U

Home » Advenica har tagit emot en strategisk order från en europeisk myndighet

Advenica har tagit emot en strategisk order från en europeisk myndighet

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har fått en order på både krypto- och Cross Domain Solution produkter från en europeisk myndighet. Ordern är på drygt 35 000 euro och ska levereras under första kvartalet 2017. 

Detta är den första order bolaget har mottagit från den europeiska myndigheten och som nu ska utvärdera Advenicas unika teknologier för ”Quantum Safe[1]” kryptolösning, SecuriVPN samt SecuriCDS ZoneGuard för informationsutbyte mellan olika IT-system.

  “Denna europeiska organisation är en fantastiskt rolig kund att få. Advenica jobbar med spetsteknologi för cybersäkerhet och vi vill såklart ha kunder som även de utvecklar spjutspetssystem och då, kan denna organisation inte bli bättre”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Strömberg, VP Marketing Advenica AB, +46 (0)708 16 09 47, anders.stromberg@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl.11.45.

[1] Advenicas Technical White Paper: https://advenica.com/sv/cryptography-quantum-age

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se 

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.