U

Start » Advenica får order värd 50 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor

Advenica får order värd 50 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor

Advenica har fått en ny order gällande produktutveckling från en svensk kund inom offentlig sektor. Kunden ger Advenica förnyat förtroende genom ett avtal värt 50 MSEK med leverans under 2023, 2024 och 2025.

Advenica är en etablerad leverantör av cybersäkerhet med kunder inom både försvar, myndigheter och bolag inom kritisk infrastruktur. Den nya ordern, värd 50 MSEK, kommer från en svensk kund inom offentlig sektor, en kund som Bolaget har ett långt samarbete med.   Avtalet är en fortsättning på ett tidigare produktutvecklingsuppdrag inom samma produktområde.

Leverans av den nya ordern kommer att ske löpande under 2023, 2024 och 2025, men avtalet innehåller även en option på vidareutveckling under 2026 och 2027 till ett värde av cirka 30 MSEK.

"Genom detta avtal kommer Advenicas expertis omigen användas för att ta fram framtidssäker hög assurans-teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Avtalet visar på fortsatt förtroende för Advenica och bolaget blir genom detta avtal en del av den svenska offentliga organisationens cybersäkerhetslösning för lång tid framöver, vilket skapar en stabilitet för Advenica" säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 11.50.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.