U

Start » Advenica får order värd 2,4 MSEK från internationell kund inom kritisk infrastruktur

Advenica får order värd 2,4 MSEK från internationell kund inom kritisk infrastruktur

Advenica har erhållit en order gällande datadioder från en internationell kund inom kritisk infrastruktur. Affären är värd 2,4 MSEK och leverans kommer att ske direkt.

Kritisk infrastruktur är beroende av IT-system för styrning, övervakning och drift och industriella styrsystem är ofta avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera. För att höja säkerheten behöver verksamheter inom kritisk infrastruktur isolera de olika ISC/SCADA-domänerna inom arkitekturen och bara låta specifikt utvald information överföras på ett säkert och kontrollerat sätt. Datadioder med hög assurans ger den nödvändiga säkerheten genom att säkerställa att informationsläckage inte kan inträffa eftersom de garanterar enkelriktad separation mellan nätverkens gränssnitt.

Advenica har nu fått en order på datadioder från en internationell kund inom kritisk infrastruktur. Leveransen av ordern kommer att ske omedelbart.

“Organisationer som arbetar med känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda värdefulla information och säkert utbyta data. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans” säger Marie Bengtsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024 kl.15.05.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.