U

Start » Advenica får order värd 1,3 MSEK från finsk kund

Advenica får order värd 1,3 MSEK från finsk kund

Advenica har fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter och tjänster med hög säkerhet från en finsk kund inom den offentliga sektorn.

Att koppla system med kritisk information till andra nätverk utgör en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverkets integritet.

Advenicas Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa.

Advenica har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i slutet av 2016 i Helsingfors, Finland. Sedan dess har flera finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter. Nu har företaget fått en ny order från en finsk offentlig kund. Den nya ordern avser Cross Domain Solutions produkter och tjänster och är värd 1,3 MSEK. Leverans av den nya ordern kommer att ske under fjärde kvartalet 2021.

“Vi ser en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar med hög assurans som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven på både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minska cybersäkerhetsriskerna samtidigt som de möjliggör säker informationsöverföring” säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl.15.10.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.