U

Start » Advenica får order värd 1,1 MSEK från finsk kund

Advenica får order värd 1,1 MSEK från finsk kund

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har fått en ny order gällande utveckling av tjänster för högassuranslösningar inom cybersäkerhet från en finsk kund.

Att ansluta system som innehåller kritisk information till andra nätverk innebär en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverksintegriteten.

Advenicas Cross Domain solution-lösningar möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av detta.

Den nya ordern, från en finsk kund, avser utveckling av Cross Domain Solution-tjänster. Leveransen av den nya ordern startar omedelbart och kommer att vara klar under Q3 2020.

Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om slutkunden inte kommer att publiceras.

“Vi ser en växande efterfrågan på högassuranslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minimera cybersäkerhetsriskerna samtidigt som informationsöverföring möjliggörs” säger Mikael Puska, CEO Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 13.30.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.