U

Start » Advenica får order gällande datadioder, värd 1,5 MSEK, från myndighet i Sydeuropa

Advenica får order gällande datadioder, värd 1,5 MSEK, från myndighet i Sydeuropa

Advenica har erhållit en order gällande datadioder från en myndighet i Sydeuropa. Affären är värd 1,5 MSEK och leverans kommer att ske direkt.

Myndigheter har ofta hand om stora mängder känslig information. Information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder.

För att skydda känsliga system och konfidentiella data är datadioder det säkraste alternativet. Funktionen för en datadiod är att låta data passera framåt, samtidigt som data blockeras i motsatt riktning. Och eftersom det inte är programvara kan det inte attackeras direkt av skadlig kod, vilket resulterar i hög säkerhet. Varje organisation som använder känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda sin värdefulla information och för att uppnå ett säkert utbyte av data.

Advenicas kontor i Wien, Österrike, har nu fått en order på datadioder från en myndighet i Sydeuropa. Leveransen av ordern kommer att ske omedelbart.

"För att skydda den känsliga informationen behöver myndigheter lösningar som är godkända på en högre nivå. Med en datadiod bibehålls både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen" säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl.15.05.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.