U

Start » Advenica får order från befintlig kund

Advenica får order från befintlig kund

En av cybersäkerhetsföretaget Advenicas stora kunder har valt att teckna ett avtal på en ny VPN-produkt som tillägg till befintliga lösningar från Advenica. Ordervärdet är 1,8 MSEK.

Enligt avtalet ska Advenica tillhandahålla ett nytt tillbehör till vårt VPN-system SecuriVPN Arana ED100P för Top Secret. ED100P har nya dimensioner som gör den enklare att montera i mindre utrymmen utan att göra avkall på miljökrav och funktionalitet.

Tillbehöret möjliggör fler krävande användarfall och är ett utmärkt komplement för kunder som vill använda en gemensam plattform för flera olika tillämpningar.

Advenica ser denna nya variant som en viktig delprodukt i vårt VPN-utbud vilket visar på vår spetskompetens inom hårdvarudesign. Vi ser våra kundsamarbeten som en viktig del i att utveckla nya lösningar.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.