U

Home » Advenica får ny order, värd 20 MSEK, från svensk offentlig organisation

Advenica får ny order, värd 20 MSEK, från svensk offentlig organisation

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en order från en svensk offentlig organisation gällande produktutveckling. Kunden ger Advenica förnyat förtroende genom ett avtal värt 20 MSEK med leverans under 2021 och 2022.

Advenica är en etablerad leverantör av cybersäkerhet med kunder inom både försvar, myndigheter och bolag inom kritisk infrastruktur. Den nya ordern, värd 20 MSEK, kommer från en svensk offentlig organisation, en kund som Bolaget har ett långt samarbete med.  Avtalet är en fortsättning på ett tidigare produktutvecklingsuppdrag inom samma produktområde.
I samband med avtalet har även ett ramavtal ingåtts med kunden som möjliggör framtida produktförsäljning och tjänster.

Leverans av den nya ordern kommer att ske löpande under 2021 och 2022.

"Kundens förnyade förtroende för Advenica är mycket glädjande. Ordern visar att Advenicas kompetens och kunskap inom nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är av högsta klass. Det är också glädjande att Advenicas agila produktutveckling vinner gehör och ger mervärde för kunden" säger Marie Bengtsson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl.11.15.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.