U

Start » Advenica expanderar – öppnar kontor i Finland

Advenica expanderar – öppnar kontor i Finland

Advenica, ett svenskt högteknologiskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa cybersäkerhetslösningar, öppnar kontor i Helsingfors. 

Advenica har sedan tidigt 2000-tal samarbetat med olika aktörer på den finska marknaden och levererat lösningar som har tagits väl emot av kunderna. Advenica har också fått godkännande för produkter på högsta säkerhetsnivå av finska myndigheter. Detta har varit en viktig milstolpe för Advenica som ser oerhört positivt på möjligheterna på den finska marknaden med bolagets nya lösningar och konkurrenskraftiga erbjudanden.

Advenicas styrelse har beslutat att etablera en egen organisation på den finska marknaden. Advenica satsar därmed på att fördjupa samarbetet med lokala partners och öka sälj- och leveranskapaciteten.

”Vi ser stor potential för våra lösningar i Finland men det kräver att man investerar i personal och kompetens på plats. Det är det vi gör nu. Vi kommer att ha en helt annan nivå på vår tillgänglighet och service i Finland i och med denna investering. Vi hoppas att satsningen tas emot väl av våra kunder i Finland och att de ser att vi har höga ambitioner med vår etablering”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Advenica har tidigare i år fått godkännande från finska FICORA (Finnish Communication Regulatory Authority) för en av sina Cross Domain Security lösningar, SecuriCDS Data Diode, för SECRET nivå. Denna säkerhetsteknologi tillmötesgår de krav som organisationer har på sig, att säkerställa utbyte och överföring av sekretessbelagd information.

Satsningen kommer att vara väldigt utvecklande för det svenska moderbolaget. Att ha ett mer initierat öra mot marken i Finland, innebär en möjlighet för Advenica att anpassa och utveckla sina lösningar som kan bli ledande på den finska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2016 kl.08:45. 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.